Условия за ползване


Ползването на този уеб сайт, наричан по-долу за краткост САЙТ и на услугите предлагани в него от фирма Силвър Финес ЕООД, наричан по – долу за краткост ДОСТАВЧИК, представлява признаване, приемане и съгласие, че ползвателят/клиентът, наричан по – долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този САЙТ незабавно.


При ползването на този САЙТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.


ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия.


ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес.1. Условия за ползване на сайта


Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на поръчката са верни, пълни и точни. За ваше улеснение сме направили ПОРЪЧКА БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ.

Така ще бъдете по-бързо обслужени и максимално удовлетворени.
Поръчката става за по-малко от 30 секунди, а от Вас се изисква при поръчка да попълните само 2 имена, телефон и адрес (офис на еконт или личен адрес)
2. Права и Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯТ


ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин в сайта.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.


ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ до приключване на сделката за разкриване идентичността му във случай, че това е необходимо в изпълнение на законови процедури, установяващи наказуеми нарушения или при недобросъвестно злоумишлено ползване на сайта.


3. Условия за връщане на стока


ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да върне стоката във 14 дневен срок от датата на доставка.
Стоката трябва да е в изряден търговски вид - без следи от употреба и в оригинална опаковка.
Куриерската услуга за връщането на стоката е за сметка на купувача. Във случай, че грешката е по вина на Силвър Финес ЕООД куриерските разходи се поемат от нас.
Силвър Финес ЕООД си запазва правото да откаже връщане на стоката.


4. Права и Задължения на ДОСТАВЧИКА


ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ да прекрати ползването му на сайта, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия.


ДОСТАВЧИКЪТ се задължава след получаване на плащането да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.


ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДОСТАВЧИКА и САЙТА.


ДОСТАВЧИКЪТ прави всичко възможно, за да поддържа вярна, точна и актуална информация за наличността на стоките си без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ДОСТАВЧИКЪТ защитава своята страница и данните на своите клиенти чрез криптиране.